ÀREA LEGAL

EGali ofereix un programa d’abordatge dels conflictes legals des d’un enfocament psicològic per a professionals dels serveis jurídics, advocats i assessors, com un recurs i suport al benestar emocional i alhora un impuls a la productivitat en l’exercici diari de la professió.

EGali presenta una nova visió de la relació professional-client creant o consolidant un vincle basat en la satisfacció, la confliança, i l’empatia per ambdues parts.

Acompanyament al professional en els casos d’intensa conflictivitat, de dilació del procés, de potencials riscos psicosocials com l’estrés i en matèries especialment sensibles.

Assessorament i consulta.

Acompanyament psicològic al client en situacions de gran vulnerabilitat personal, elevada conflictivitat, o per tal d’aconseguir una superior eficàcia en el procés legal.

Eficàcia i optimizació del temps per a la resolució dels casos.

Alleugeriment de la càrrega de treball.

Benestar emocional.

Aprenentatge d’habilitats i estratègies per a la gestió de conflictes.

Prevenció de conflictes interpersonals en l’àmbit professional i personal.

Servei integral i de superior satisfacció per al client.

Fidelització del clien.

EGali esdevé el fruit de la reflexió i la negociació entre la meva experiència professional i la personal, i neix amb la vocació i desig de compartir una visió constructiva del conflicte.

APRENDRE A GESTIONAR EL CONFLICTE SENSE POR